top of page
Image by Brett Jordan

Aanspreekpunt Integriteit (API)

 • Als jonge sporter, ouder, begeleider of andere betrokkene kan je bij onze Aanspreekpersoon Integriteit (API) terecht met een vraag, vermoeden of klacht over (seksueel) grensoverschrijdend gedrag of lichamelijke en seksuele integriteit.

 • Zie je grensoverschrijdend gedrag of misbruik in jouw sportomgeving of jouw sportclub? Kijk niet weg, spreek erover!

 • Spreken over grensoverschrijdend gedrag of misbruik als je het zelf meegemaakt hebt of meemaakt, is niet eenvoudig. Maar als je het kan en wil, is er altijd iemand die wil luisteren en helpen.

 • Wanneer je betrokken bent bij een geval van grensoverschrijdend gedrag in een sportclub, kan je in eerste instantie terecht bij de club-API (vertrouwenspersoon van jouw sportclub) op api-ctglabbeek@hotmail.com.

 • De AanspreekPersonen Integriteit (API) van Cycling Team Glabbeek zijn:

 • Aan te spreken op de groepstrainingen:

  • Marijke

  • Roald

  • Wendy (trainster minimen) op 0495 16 61 14

Image by Callum Skelton

Wat is een API?

De Aanspreekpersoon Integriteit (API) is het eerste aanspreekpunt en vertrouwenspersoon voor wie een vraag, opmerking, klacht of andere boodschap heeft in verband met grensoverschrijdend gedrag, zoals pesten of discriminatie, en lichamelijke en seksuele integriteit. De API luistert naar je vraag of verhaal, behandelt je melding in alle vertrouwen en verwijst door wanneer nodig of verleent advies bij de mogelijke vervolgstappen.

bottom of page